bejegyzés megosztása:

Birgit Ulher | Franz Hautzinger – Kleine Tro...

Birgit Ulher | Franz Hautzinger – Kleine Trompetenmusik

Relative Pitch | RPR1107 | 2020

Kollaborációt hallgatni mindig izgalmas: két, a zene és a hang nyelvén nagyon speciálisan kommunikáló alkotó diskurzusa különleges narratívát hozhat létre. A Kleine Trompetenmusik album ezer szállal kötődik mindkét alkotó eddigi életútjához és gondolkodásmódjához, mégis képes újat mutatni. Finom, apró gesztusok és a hangszer majdhogynem indirekt használata ad egy nagyon illékony hangszövetet.

A borító előrevetíti a hangzóanyag struktúráját: könnyű, légies hungarocell golyók egy sötét, tömör textúrájú felületen – parttalan, le nem határolt kép, két különböző anyag absztrakt találkozásáról. Maga az öt tétel, ami itt hallható, is ezt az érzetet erősíti: apró változások, az észlelés és a beazonosíthatóság határán egyensúlyozó gesztusok rétegei mögül néhol előtűnő nagyobb kiterjedést sejtető tömör hangok. Ez a fajta teher/támasz építkezés hatja át az egész duóalbumot.

A német Birgit Ulher apró jeleinek szövevénye fel képes feküdni egy-egy nagyobb, horizontális gesztusként értelmezhető hangra, amivel az osztrák Franz Hautzinger megtámasztja ezeket a kompozíciókat. Akaratlanul is egy képzőművészeti vonatkozás jut eszembe az alkotó páros munkametóduságnak elemzésekor: Hantaï Simon Études-sorozata. A képek vágás, hasítás, kötözés, festés, feszítés útján jönnek létre. A monokromitás helyett a végtelen összetettség jellemzi őket, pont a nem szakrendszer szerű eszközhasználat miatt. Hantaï a vásznat megdolgozza, hasonlóan, ahogy a duó a trombitát is egy sokkal elemibb, radikálisabb módon kezeli a megszokottnál. Akárcsak a vászon kötözése, feltépése, negatív terek képzése, úgy a trombitajátékok is egy sokkal koreografáltabb, taktilisebb, a testet jobban igénybe vevő módszerrel szólalnak meg. A tüdő, a rekeszizom, az ujjak érintése, az ajkak pozicionálása, a test megfeszülése vagy elernyedése mind hozzájárulnak ahhoz a hangzáshoz, ami végig uralkodik az albumon.

Hantaï Simon – Étude (részlet)

A két trombita és a két zenei narratíva nem viaskodik a tételek alatt, sokkal inkább egy váltakozó építkezés-, bontás-, restaurálás-szerű ciklikusságot hallhatunk egy távoli, mégis konszenzuson alapuló folyamat részeként. Kiemelném Birgit Ulher beérett játékstílusát, több esetben a saját hangi jeleinek már sokszor hallott módjainak restaurált változatát hallhatjuk. A különbségek korábbi albumaihoz képest minimálisak, mégis érezhetően jelen levők. Franz Hautzinger játéka többször a statikai alapot adja, hangjai kitartottabbak, megtámasztottabbak, ezáltal segítik az elevált játékot. Hangjai a mély regiszterekben, különleges hatást keltenek a pattogó, szívó, sűrűsödő, hangos szórása alatt. Néhol a tibeti kürtök megszólalására, ipari szelepek nyomáskiegyenlítésére emlékeztetnek. Ezek az érzetek mind erős és megfontolt audio jelek, amik magabiztos elhelyezése új olvasatot ad a hallottaknak. Külön kiemelném a harmadik, Filz munkacímű tételt, itt a már-már drone-ra emlékeztető, önmagában létező, időjelző nélküli hangokra és markáns szünetekre épít fel kompozíciókat Ulher, hogy mindez a darab végére szikáran megmerevedjen, és végül szétmálljon. A záró Zuuf érezhető lezárása, összegzése a közös munkának.

Egyedülálló, eddig sehol sem publikált privát fotó – Franz Hautzinger és Birgit Ulher trombitások együtt egy képen, a lemez felvétele közben Ulher hamburgi lakásán. Fotó: Gunnar Lettow

Az a háttérinformáció, hogy a korong felvételei két lakásban történtek, tovább erősítik azt az érzést, hogy ez egy intim, befelé építkező és onnan kibontakozó szabad diskurzus. A tételek egész folyamatán érezhető a finom kommunikáció, a hangszer magas szintű kapcsolata az emberi testtel. Sokkal inkább, mint egy plusz végtag jelenik meg a trombita, a narratíva megteremtésének eszköze, semmint egy szokványos hangszer.

Komplex folyamat ezt az albumot végighallgatni, és érelmezni a két alkotó párbeszédét. A játéktechnikák és a hangzás megágyaz annak a gondolatnak, hogy a befogadás sokszor sokkal izgalmasabb artikulált jelentések, és valós célok nélkül.

1. Firn [11:56] 2. Griesel [5:43] 3. Filz [5:52] 4. Eibisch [9:39] 5. Zuuf [11:24]

birgit-ulher.de
franzhautzinger.com
relativepitchrecords.com


Koncertszervező 2008 óta, képzőművész és vizuális kommunikáció tanár 2009 óta, etika-filozófia tanár 2015 óta, és galéria asszisztens 2018-ig a veszprémi Művészetek Házában. 2018-tól grafikus tanár a zirci III. Béla Művészeti Gimnáziumban. Alkotómunkák, performanszok, publikációk, tanulmányok és koncertek, egyéni és csoportos kiállítások 2010 óta. Monoton/monokrom néven 2015-től drone zenei és monokróm festészeti programot folytat, és az Improv.hu szerzője.

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

INSTAGRAM
hanghordozópornó | megjelenésfetisizmus
X